Inburgering

Naar Nederland

Naar Nederland is een lespakket van het ministerie. Hiermee kan je je voorbereiden op het inburgeringsexamen. Oefen zelf online met taal en kennis van Nederland

Naar Nederland

Oefenen.nl

De plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer.

Oefenen.nl

Steffie helpt

Steffie legt je moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts.

Steffie.nl

SVBabc

Dit is de makkelijke website van de Sociale Verzekeringsbank. Met informatie over de kinderbijslag, de AOW, de nabestaanden-uitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

SVBabc

Taalklas

Op internet oefen je met de Nederlande taal en leer je veel nieuwe woorden. Met Lees & Schrijf leer je beter spellen. Je vind hier ook Klik & Tik en andere handige programma's

Taalklas en meer