Integriteit en verantwoording

De stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken is ontstaan uit een fusie van Stichting Bureau Babel, Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en Stichting Muzerije

Bezoekadres: 
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR  ’s-Hertogenbosch

Postadres: 
Postbus 1253
5200 BH 's-Hertogenbosch

Governance Code Cultuur

Stichting Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De code kan worden geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Stichting Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is nadrukkelijk opgenomen in de Statuten. Er is gekozen voor een raad-van-toezicht-model. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

De Raad van Toezicht is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. 

Keurmerken

We hebben in 2020 het certificaat ‘Kwaliteit in Beeld’ - het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal - behaald . Dit certificeringskader is uitgevoerd door de ‘Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)’.  Huis73 is getoetst op visie, beleid en resultaten, en doorgelicht op zorgvuldigheid, kwaliteit en de maatschappelijke effecten en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Duurzaamheid

Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken beschikt over een HIT Profit Duurzaamheidscertificaat. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan energiebesparing, CO₂-reductie en duurzaam ondernemen.

ANBI

De stichting heeft een ANBI-status. Daarmee is de stichting een algemeen nut beogende instelling. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Huis73 is 859600579.

ANBI gegevens

Stichting Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken is opgericht op 01-01-2019 en op 07-01-2019 voor het eerst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De stichting is ontstaan uit een fusie van Stichting Bureau Babel, Stichting Muzerije en Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch.
 
Statutaire naam: Stichting Huis73 ’s-Hertogenbosch en omstreken
 
KVK nummer: 73610119
BTW nummer:  NL 8596.00.579B.01
RSIN nummer: 859600579
IBAN: NL30INGB0684458543
E-mailadres:  info@huis73.nl
Telefoonnummer: (073) 6802900

Financiële verantwoording

 
Doel

De stichting heeft ten doel:
1. het bijdragen aan een sociale, creatieve en welvarende gemeente ’s-Hertogenbosch en haar omgeving in een sterk veranderende wereld;
2. het bevorderen van het openbare bibliotheekwerk in de gemeente ’s-Hertogenbosch en omstreken;
3. het bevorderen van de amateurkunst en cultuureducatie ten behoeve van de inwoners  van de gemeente ’s-Hertogenbosch en omstreken;
4. het bevorderen van de culturele- en kunstzinnige vorming met name voor en door kinderen en jongeren in de leeftijd van met name vier tot en met achttien jaar,  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
 
Beleidsnotitie en jaarverslag

Meerjarenplan 2021-2024
Meerjarenplan 2021-2024 bijlage

Huis73 - Verslag 2021
Boxtel - Verslag 2021
Sint-Michielsgestel - Verslag 2021
Vught - Verslag 2021

Huis73 Jaarrekening 2021

 
Bestuurssamenstelling en Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling:
Directeur-bestuurder: mevrouw A.M.C. (Nan) van Schendel
 
Samenstelling Raad van Toezicht:
• De heer B.G. (Ben) Arends, voorzitter
• De heer B.S.W. (Bram) Beliën, lid
• Mevrouw J.J. (Juanita) van Blokland-Paschold, lid
• Mevrouw J.P.H.M. (Jeanne) Heessels-Geurtz, lid
• De heer M. C. (Marco) Mieras, lid
• Mevrouw H.P. (Hermie) van Ommeren, lid

Raad van Toezicht - Rooster van aftreden 

 
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Openbare Bibliotheken en CAO Kunsteducatie.De vastgestelde onkosten- en vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht valt binnen de norm van de maximale, wettelijke vrijwilligersvergoeding. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald.