Over Huis73

Huis73 komt voort uit een samenvoeging van Muzerije, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o. en Bureau Babel. Het is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.

 

Medewerkers
Bij Huis73 werken ruim 130 medewerkers en zijn zo'n 700 vrijwilligers betrokken. Wij samen zijn Huis73. 

Beleid en verantwoording
Lees onze plannen voor de toekomst en in het verslag over vorig jaar kun je zien wat we gedaan en bereikt hebben. 

Meerjarenplan en jaarverslag

 
Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: 
• Mevrouw A.M.C. (Nan) van Schendel

Samenstelling Raad van Toezicht:
• De heer B.G. (Ben) Arends, voorzitter
• De heer B.S.W. (Bram) Beliën, lid
• Mevrouw J.J. (Juanita) van Blokland-Paschold, lid
• Mevrouw J.P.H.M. (Jeanne) Heessels-Geurtz, lid
• De heer M. C. (Marco) Mieras, lid
• Mevrouw H.P. (Hermie) van Ommeren, lid

Raad van Toezicht - Rooster van aftreden

 
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Openbare Bibliotheken en  CAO Kunsteducatie.
De vastgestelde onkosten- en vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht valt binnen de norm van de maximale, wettelijke vrijwilligersvergoeding. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald.

Voor meer informatie kijk ook bij Integriteit en verantwoording