Over Huis73

Bij Huis73 komen kennis, ontmoeting en cultuur samen. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en actief aan de samenleving kan blijven deelnemen.

Welkom
Huis73 nodigt mensen uit om hun creativiteit, kennis en verhalen met elkaar te delen. We stimuleren en faciliteren lezen, leren en digitale inclusie, creativiteit én burgerschap en bieden een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We ondersteunen het onderwijs en de cultuurpartners in de stad.

In aanraking komen met kunst, literatuur en muziek verrijkt, overbrugt verschillen en brengt mensen bij elkaar. Bij Huis73 is iedereen welkom en kent elk bezoek een eigen verhaal.

Vier gemeenten
Sinds 2019 zijn de Muzerije, Bibliotheek 's-Hertogenbosch en Bureau Babel samen verdergegaan als Huis73. Naast Huis73 in de gemeente 's-Hertogenbosch zijn we met de bibliotheek ook te vinden in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

 

Wij samen zijn Huis73
Bij Huis73 werken ruim 130 medewerkers en zijn zo'n 700 vrijwilligers betrokken. Met onze medewerkers, partners, docenten, huisgenoten en vrijwilligers maken we Huis73.

Beleid en verantwoording
Lees onze plannen voor de toekomst en in het verslag over vorig jaar kun je zien wat we gedaan en bereikt hebben. 

Meerjarenplan en jaarverslag

 
Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: 
• Mevrouw A.M.C. (Nan) van Schendel

Samenstelling Raad van Toezicht:
• De heer B.G. (Ben) Arends, voorzitter
• De heer B.S.W. (Bram) Beliën, lid
• Mevrouw J.J. (Juanita) van Blokland-Paschold, lid
• Mevrouw J.P.H.M. (Jeanne) Heessels-Geurtz, lid
• De heer M. C. (Marco) Mieras, lid
• Mevrouw H.P. (Hermie) van Ommeren, lid

Raad van Toezicht - Rooster van aftreden

 
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Openbare Bibliotheken en  CAO Kunsteducatie.
De vastgestelde onkosten- en vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht valt binnen de norm van de maximale, wettelijke vrijwilligersvergoeding. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald.

Voor meer informatie kijk ook bij Integriteit en verantwoording