Privacy/AVG

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de AVG.

Privacyverklaring
Huis73 hecht veel waarde aan de veilige, vertrouwelijke en verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van leden, cursisten, deelnemers aan bijeenkomsten en ontvangers van nieuwsbrieven. Deze privacyverklaring informeert over de persoonsgegevens die Huis73 van hen verwerkt en de manier waarop dat gebeurt.

Vragen en klachten over privacy 
Vragen over persoonsgegevens, de manier waarop daarmee door Huis73 wordt omgegaan of deze privacyverklaring kunnen gesteld worden via het e-mailadres privacy@huis73.nl

Huis73 neemt vragen en klachten serieus en maakt werk van verbeterpunten. Als je niet tevreden bent over de manier waarop Huis73 een kwestie afhandelt kun je deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je je rechtstreeks tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden. In uiterste instantie kun je de zaak aan de rechter voorleggen.

Lees hier de Privacyverklaring