We zijn overgegaan op een nieuw landelijk inlogsysteem. Je hebt daarover een mail ontvangen en het enige dat je hoeft te doen is opnieuw inloggen.

Heb je vragen of kom je er niet uit? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Of neem contact met ons op via info@huis73.nl of 073-680 2900 (tijdens kantoortijden). 

Lees meer 

Doelgericht Leden Werven

Een cursus ter ondersteuning van de Amateurkunstverenigingen, deelname is gratis.

Doelgericht Leden Werven
Een cursus voor besturen van verenigingen in de Amateurkunsten. In drie cursusavonden bieden we ondersteuning bij het werven van nieuwe deelnemers. Er staat niet één succesvolle wervingsactiviteit centraal, je gaat aan de slag met het bekijken van je aanbod. Sluit dit aan bij de veranderende vraag van leden of deelnemers? Hier gaan we mee aan de slag. Ook groepen en organisaties die uit een andere vorm bestaan dan een formele vereniging zijn van harte welkom!   

Veranderingen 
De manier waarop we onze vrije tijd besteden verandert. We maken andere keuzes, ook in kunst- en cultuurbeoefening. Steeds minder mensen kiezen ervoor om zich langere tijd te binden aan een vereniging of een muziek- of dansschool bijvoorbeeld. Ook de omgeving van -culturele- verenigingen verandert. Veel gemeenten investeren minder in cultuur of maken hierin andere keuzes dan voorheen. Zij vragen bovendien meer maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld in het bereiken van andere doelgroepen of in samenwerking met onderwijs of het sociaal domein. Deze veranderingen vragen van verenigingen en clubs dat zij daarop inspelen.  

Uitdagingen én kansen 
Doelgericht Leden Werven start met een analyse van jouw vereniging, de achterban en de omgeving waar je mee te maken hebt. Deze analyse vormt het startpunt van het verdere verloop van de cursus. Vervolgens gaan we aan de slag met het doorvoeren van kleine of grote aanpassingen in bestaand aanbod, of het ontwikkelen van een nieuw ‘product’ voor een bestaande of nieuwe doelgroep. Tot slot bekijken we hoe je de huidige en nieuwe achterban betrokken houdt, b.v. door het cultuuraanbod steeds goed aan te laten sluiten bij de ‘levensfase’ waar je huidige en eventueel toekomstige leden zich op dat moment in bevinden. Zowel het onderdeel analyse als het onderdeel aanbod eindigen met het schrijven van een conclusie. Aan de hand hiervan onderbouw je in een korte ‘pitch’ welke keuzes je hier hebt gemaakt. Natuurlijk streven we ernaar jullie nieuwe ideeën en inzichten daadwerkelijk in te zetten.  

Data 
De cursus wordt gegeven door Inez van Gulick, Mieke Klomp en Mat Teuwen bij Huis73 op drie woensdagavonden van 18:30 tot 21:00 uur. De cursusdata zijn 15 mei, 29 mei en 12 juni. We adviseren om met minimaal twee personen uit jouw verenigingsbestuur deel te nemen, en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zo behaal je de beste resultaten!  

Op maandagavond 15 april om 19:30 uur is er een online kennismakingsavond met eerste huiswerkopdracht ter voorbereiding op de cursus.

Meedoen 
Deelname aan de cursus is gratis. Wil je graag meedoen? Meld je dan hier aan

Heb je nog vragen?
Stuur dan gewoon even een mailtje naar Inez: inezvangulick@huis73.nl