Komt jouw vereniging ook in aanmerking voor subsidie?

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 13:47

De gemeente 's-Hertogenbosch ondersteunt graag haar amateurkunstverenigingen. Dit gebeurt vanuit de ‘Regeling Amateurkunsten en georganiseerd Muziekonderwijs 2024’ (RAK). Verenigingen kunnen ook dit jaar weer subsidie aanvragen bij de gemeente. Dat kan vanaf nu t/m 14 februari 2024.

 

Subsidie voor amateurkunstverenigingen
De gemeente 's-Hertogenbosch ondersteunt graag haar amateurkunstverenigingen. Dit gebeurt vanuit de ‘Regeling Amateurkunsten en georganiseerd Muziekonderwijs 2024’ (RAK). Je kunt subsidie aanvragen voor een muziekvereniging met jeugdleden, een kinderkoor, een amateurvereniging
zonder jeugdleden en voor georganiseerd muziekonderwijs. De focus ligt op muziek en jeugd.
Dus muziekverenigingen die zich richten op jeugdleden worden extra ondersteund. 

Kijk of jullie vereniging ook in aanmerking komt
Op de website van de gemeente vind je de volledige subsidieregeling. Zo kun je zien of jullie vereniging in aanmerking komt voor deze subsidie. Hier vind je ook het aanvraagformulier. Een aanvraag doe je digitaal en moet uiterlijk 15 februari 2024 zijn ingediend. 

Andere subsidiemogelijkheden
Komt jullie vereniging niet in aanmerking voor subsidie vanuit de RAK 2024? Op de gemeentelijke website vind je onder het kopje subsidies verschillende andere mogelijkheden om subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor een bijzonder project.

De aanvraag- en toekenningsprocedure
De RAK 2024 kent een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Er wordt niet meer om allerlei documenten gevraagd. Blijkt uit de aanvraag dat jouw organisatie voldoet aan de subsidievoorwaarden? Dan ontvangen jullie subsidie. Deze subsidie wordt uiterlijk 15 mei 2024 overgemaakt.

De Subsidieregeling kent een subsidieplafond. Dit kan betekenen dat een aanvraag niet tot het maximum kan worden gehonoreerd omdat het tekort dan wordt verdeeld over alle aanvragers.

Subsidies tot en met € 5.000 worden meteen vastgesteld, dat betekent dat je achteraf geen inhoudelijk en financieel verslag hoeft in te sturen. Wel moeten de gegevens nog een jaar bewaard worden omdat er steekproefsgewijs controles kunnen worden uitgeoefend. Voor subsidies boven de € 5.000 moet achteraf wel een inhoudelijk en financieel verslag ingestuurd worden.

Subsidieregeling gemeente 's-Hertogenbosch