Alle Bossche kinderen toegang tot cultuureducatie met kwaliteit

Gepubliceerd op: 15 februari 2021 14:10

Onlangs maakte Kunstloc bekend dat er de komende vier jaar 7,3 miljoen euro beschikbaar komt voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft deze rijksbijdrage toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Huis73 heeft samen met zes uitvoerende instanties in Brabant de aanvraag ingediend. De subsidieregeling zet in op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuuronderwijs op scholen.

Cultuur voor alle kinderen

Huis73 wil de subsidieregeling inzetten voor advisering, deskundigheidsbevordering en uitvoering. Zo ontwikkelt zij in samenwerkingsverband met andere Brabantse uitvoerende instanties trainingen, coaching en cursussen voor leerkrachten. In de rol van intermediair spant Huis73 zich samen met het onderwijs en cultuurinstellingen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch in voor goed en duurzaam cultuuronderwijs. Het opnemen van kwalitatief cultuuronderwijs in onderwijsplannen zorgt ervoor dat cultuur toegankelijk is voor álle kinderen.

Niet stapelen, maar vervangen 
Met de invulling van deze subsidieregeling draagt Huis73 bij aan Niet stapelen maar vervangen. Met dit initiatief willen de gemeente ’s-Hertogenbosch, het onderwijs en culturele, educatieve partners cultuuronderwijs integreren in het curriculum, in plaats van het inzetten van culturele activiteiten als stapeling boven op het reguliere onderwijs. Welke onderdelen uit de methode kun je bijvoorbeeld overslaan als je een tentoonstelling bezoekt? Welke opvoedactiviteit kun je vervangen door een muziekles? Met de subsidieregeling zorgt Huis73 voor een gefundeerd cultuurcurriculum en cultuureducatie passend bij de school. Bovendien draagt het bij aan kansengelijkheid voor kinderen.


Brabantse samenwerking 
Samen met Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, CiST in Tilburg, Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant heeft Huis73 in oktober 2020 het plan ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.