Let op: maak je gebruik van Mijn Bibliotheek en/of Bibliotheek Wise App? Dan moet je vanaf 19 september eenmalig opnieuw aanmelden.

Lees meer

Coronaondersteuners helpen amateurkunstkoepels bij herstelplannen

Gepubliceerd op: 5 mei 2021 10:04

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor 10 maanden; LKCA begeleidt het traject en zorgt voor kennisdeling en verbinding.

Dit artikel is een update van Coronaondersteuning landelijke koepels amateurkunst goed van start, dat verscheen op 23 februari 2021.

Steunpakket OCW: ook voor het Verenigingsleven

In mei 2020 stelde OCW een steunpakket beschikbaar voor de culturele sector. Een deel daarvan wordt gebruikt voor ondersteuning van negen landelijke amateurkunstkoepels. Die ondersteuning is hard nodig want duizenden vrijwillige bestuurders zijn al bijna een jaar druk in de weer om het verenigingsleven in deze moeilijke tijd overeind te houden. Daarbij krijgen ze te maken met complexe regelgeving, voortdurend wisselende maatregelen, financiële uitdagingen en ledenbinding. Ze worden geholpen door landelijke koepels die ook zelf bijna allemaal werken met uitsluitend vrijwillige bestuurders. En daarom is deze extra inzet van een zestal professionele coronaondersteuners zeer welkom! Vanaf november 2020 zijn de ondersteuners aan de slag gegaan.

Corona ondersteuning gericht op herstel

De negen landelijke amateurkoepels die gebruikmaken van de verenigingsondersteuning zijn momenteel druk bezig met het inventariseren van de opgelopen schade bij hun achterban. Dat beeld wordt steeds completer en leidt tot herstelplannen en ideeën voor de heropstart zodra de pandemie onder controle is. Ook meer existentiële kwesties spelen een rol en zetten de koepels aan het denken over hun rol, hun structuur en de invulling van verenigingsondersteuning.

Zichtbaarheid en contact met de achterban vergroot

De zichtbaarheid en de relevantie van koepels voor hun achterban (verenigingen) is versterkt. Websites zijn verbeterd, er is content voor nieuwsbrieven gemaakt en er is een coronatoolkit met nuttige en bruikbare instrumenten voor verenigingen. Circuspunt en de KNMO organiseren regelmatig online bijeenkomsten voor inspiratie, uitwisseling en netwerkvorming, ook voor artistiek leiders en docenten. In zijn algemeenheid heeft de uitwisseling over ideeën en oplossingen een flinke impuls gekregen door de coronaondersteuning.

Ontwikkeling nieuw materiaal en repertoire

Koepels zijn bezig met de ontwikkeling van nieuw repertoire dat in de huidige online setting gebruikt kan worden maar ook straks in een 1,5 meter afstand situatie. Uitgangspunt is dat verenigingen het ook kunnen gebruiken wanneer de situatie weer normaal is. Zo heeft Danslink een aantal nieuwe choreografieën laten maken en zijn er voor de FFGN filmpjes gemaakt van folkloristische dansen.

Lees hier het volledige bericht